GDPR

  1. V souvislosti s vaší objednávkou prostřednictvím e-shopu zpracováváme pouze nejnutnější osobní údaje (jméno, e-mail, poštovní adresu a telefon). Údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru a v zabezpečené databázi účetních programů Pohoda.
  2. Pokud jste se v minulosti přihlásili do informační databáze, zpracováváme pouze nejnutnější osobní údaje (jméno, e-mail a místo, kde jste se přihlásili). Údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru a nebudou předány třetí straně.
  3. Informace o rozsahu a případně žádosti k odstranění směřujte, prosím, na vinarstvi@pavelbinder.cz